Zendings- en evangelisatie commissie

Zendings- en evangelisatie commissie

In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Hij heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen, is gestorven voor onze zonden en weer opgestaan uit de dood. Als je gelooft in de Heere Jezus, de Zoon van God, biedt Hij je eeuwig leven aan, écht leven, zoals Hij het bedoeld heeft.

Persoonlijke relatie 
Hij wil met ons ruilen en al onze zonden van ons overnemen en vergeven, omdat Hij zoveel van ons houdt! Door te geloven in (vertrouwen op) de Heere Jezus kunnen we weer een persoonlijke relatie met God hebben. Niet ver en afstandelijk, maar dichtbij en heel reëel. Hij wil niet dat we verloren gaan. God, onze Schepper, verlangt er juist naar dat we Hem leren kennen door een relatie met de Heere Jezus en zo het Leven terugvinden zoals Hij het bedoeld heeft, verbonden met onze Schepper.

Getuigen van een blijde boodschap 
Gemeente-zijn is onlosmakelijk verbonden met getuige-zijn van het Evangelie (=Blijde boodschap). Getuigen van Wie God is, dat is de kern van zending en evangelisatie. Bij zending denken we aan het werk buiten de landsgrenzen, d.w.z. de boodschap van Gods liefde voor ons in Zijn Zoon Jezus wereldwijd bekend maken. Bij evangelisatie gaat het daar ook om, maar dan in ons eigen land en dorp. De commissie heeft ten doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te houden. Een kerk mag namelijk nooit alleen maar bestaan met het oog op zichzelf. We zijn geroepen om het Evangelie van Gods Koninkrijk bekend te maken aan de mensen om ons heen. Zowel persoonlijk voor de mensen in onze omgeving, als daarbuiten door mensen en zendingsorganisaties te ondersteunen. Kortom: zending is de opdracht van de zendende God aan een gezonden gemeente.

Laagdrempelig
Tweemaal per jaar (met Kerst en met Pasen) verspreiden we samen met de Gereformeerde Kerk in ons dorp huis aan huis het blad Echo. Daarmee worden mensen uitgenodigd om met ons het Kerstfeest en de feestdagen rond Pasen en Pinksteren te vieren op een laagdrempelige manier.
Op die momenten kunnen mensen op een laagdrempelige manier met mensen met het Evangelie in aanraking komen. Daarnaast vinden er vanuit de commissie voor het BinnenWerk van de Kerk veel activiteiten plaats, waar mensen op een ontspannen, actieve en laagdrempelige manier iets van gemeente-zijn kunnen ervaren.

Buiten ons dorp
Wat betreft het  Zendings- en Evangelisatiewerk buiten ons dorp, weten we ons verbonden met het werk van de IZB (Inwendige ZendingsBond) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Voor beide zendingsbonden wordt binnen onze gemeente gecollecteerd.
De opbrengst van de zendingsbussen, die te vinden bij de  uitgangen van het kerkgebouw, is voor het werk dat Jan en Marjan Meerkerk in Roemenië verrichten onder de naam 'Hope and Serve'. Naast de voorbede ondersteunen we hen als gemeente via de opbrengst van de zendingsbussen, de verkoop van de dagboeken ‘Een handvol koren’ en de jaarlijkse krakelingen.

terug