Gebruiksplan en vragen rond de kerkdiensten Gebruiksplan en vragen rond de kerkdiensten
Zolang de RIVM richtlijnen van kracht zijn voor het samenkomen in de kerk is er een gebruiksplan actief. Hierin is beschreven hoe de anderhalve meter in acht genomen wordt, het kerkgebouw ingedeeld is en zijn andere keuzes verwoord die effect hebben op de manier waarop de eredienst plaatsvindt. Al deze richtlijnen leveren natuurlijk de nodige vragen op bij gemeenteleden. In dit nieuwsitem staat een aantal van die vragen op een rij. Mocht uw/jouw vraag er niet bij staan, stuur dan een email naar scriba@hervormdschoonrewoerd.nl

Laatste aanpassing: 1 juli 2020. Nieuwe of gewijzigde vragen/antwoorden zijn te herkennen aan de kleur.

Hoeveel mensen kunnen er naar de kerk?
De richtlijnen van de overheid bieden deze ruimte om weer samen te komen, ook meer dan 100 personen. In ons kerkgebouw is het - zolang de 1,5 meter afstand gehouden moet worden - niet mogelijk om met meer dan 100 personen samen te komen.


Ik heb het vermoeden dat ik corona gerelateerde klachten heb, mag ik dan toch naar de kerk komen?
Nee, wie klachten heeft kan niet naar de kerk komen. U kunt natuurlijk de dienst wel thuis meeluisteren.

Is er kinderoppas tijdens de morgendienst?
Ja, vanaf 1 juli is er ook weer kinderoppas tijdens de morgendiensten. In het gebruiksplan staan de volgende richtlijnen
  • Ouders kunnen hun kinderen voor de deur brengen, kinderen kunnen dan zelf naar binnen gaan.
  • Er is ook gelegenheid om kinderen naar binnen te brengen. Dan geldt dat één ouder mee gaat om de
  • kinderen of kind mee te nemen naar binnen. Anderen zullen dan buiten moeten wachten tot de betreffende
  • ouder weer terug is. Dit wordt alleen toegestaan wanneer het echt noodzakelijk is om kinderen binnen te
  • brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan de allerkleinsten.
  • Minimaal drie personen zijn aanwezig als oppas.
  • Wegbrengen van kinderen tijdens de dienst is niet mogelijk. Kinderen die voor de preek naar de oppas gaan,
  • moeten zelf vanuit de kerk naar het KC gaan.
Verdere details worden nog gevormd in het gebruikersplan voor het KC.

We hebben twee jonge kinderen, waardoor er van ons twee steeds maar 1 naar de kerk kan. Maar een aantal keer kunnen we oppas (bijvoorbeeld van iemand uit een andere groep) thuis regelen. Mogen we dan met twee personen komen?
Je kunt je dan toch het beste inschrijven met 2 personen in de ochtend en of avondgroep die na 1 juli samenkomt. Dan is er altijd plek en de kerk is zo ingedeeld dat heel veel plekken waar 1 persoon kan zitten er ook 2 uit één huisgezin kunnen zitten. Zet bij je inschrijving het er wel even bij, dan is het bij het maken van de planning bekend dat je of met 1 of met 2 personen naar de kerk komt.


We hebben ons opgegeven voor 2 personen, maar er komt een wijziging. Wat moet ik doen?
Stuur een berichtje naar kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl met deze vraag. Dan kan het omgezet worden of gezocht worden naar een alternatief.

Mijn kinderen zitten graag boven, kan dat?
Bij de indeling van de groepen zijn we ervan uitgegaan dat huisgenoten bij elkaar zitten. Het merendeel van de mensen zit beneden. Voor jongeren tot 18 jaar is er een uitzondering, omdat zij wel bij elkaar mogen zitten. Op de gallerij is er voor hen speciaal ruimte gemaakt. Jongeren tot 18 jaar die daar willen zitten hoeven ook niet te reserveren, maar mogen komen zoveel als ze willen.

Wordt er gezongen tijdens de eredienst?
Ja, er wordt gezongen, maar er vindt geen gemeentezang plaats. Op de voorste bank in het middenblok van de kerk zitten twee zangers bij de microfoon. Deze twee mensen zullen zingen, de rest van de gemeente zingt in stilte mee. Dit is een forse inperking van het gemeentezijn, daarvan is de kerkenraad zich bewust. We hebben deze keuze gemaakt omdat er onderzoeken lopen naar gemeentezang en de mogelijkheid op besmetting. Zolang dit niet bekend is, stellen we ons terughoudend op.

Ik ben 'zanger', mag mijn gezin dan wel bij mij zitten?
Ja, dat kan. Alleen zingt de rest van het gezin niet mee.

De groep waarin ik ingedeeld ben is voor een specifieke dienst uitgenodigd, maar we kunnen in die dienst niet aanwezig zijn. Wat moet ik doen?
In principe niets. In dat geval sta je wel op de lijst van mensen die verwacht worden, maar blijft de plek leeg. Bij mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken calculeren we dit in bij de samenstelling van de groepen. De kerkenraad gaat er wel vanuit dat wie in een dienst verwacht wordt zich ook inspant om in de dienst aanwezig te zijn.
Als er structurele wijzigingen nodig zijn, mail dan naar kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl

Ik heb als huishouden 4 plekken gereserveerd, maar er kunnen er voor een specifieke dienst maar 2 komen. Wat moet ik doen?
Minder mensen is geen probleem, in dat geval komt u gewoon met 2 mensen.

Ik heb 2 plekken gereserveerd, maar wil graag een paar gasten meenemen naar de kerk. Kan dat?
Er is beperkt ruimte voor gasten. Mogelijk dat uw gasten niet bij u kunnen zitten. Neem vooraf contact op met Josina den Hertog of mail even naar kerkdienstbezoek@hervormdschoonrewoerd.nl

Is er nog ruimte voor gasten?
Ja. In elke groep is er ruimte om in de kerkdienst gasten van buiten de gemeente te ontvangen. Van hen worden naam, adres en telefoonnummer gevraagd (ivm registratieplicht) en een plaats in de kerk gewezen.

Moet ik op naam reserveren of per huishouden?
Het is voldoende om per huishouden een aantal plekken te reserveren. Wie er daadwerkelijk aanwezig is, wordt genoteerd bij aankomst bij het kerkgebouw. Voorbeeld: familie X reserveert standaard 1 plaats, terwijl het huishouden bestaat uit een man en een vrouw. Wie er naar de ochtenddienst komt en wie naar de avonddienst hoeven we vooraf niet te weten. Wel schrijven we op dat meneer of mevrouw X in een betreffende dienst aanwezig was.


Waarom schrijven jullie mijn naam op?
We moeten de lijsten met aanwezigen een paar weken bewaren. Mocht achteraf blijken dat iemand die in de dienst aanwezig was ziek wordt, dan kunnen we op basis van deze lijst de GGD informeren wie er in de directe omgeving zat. Een maand na de eredienst wordt de lijst vernietigd.

Kan ik gaan zitten waar ik wil?
Nee, iedereen meldt zich bij de hoofdingang. Op basis van het aantal personen wordt een plaats gewezen. Dit doen we om binnen de richtlijnen de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te benutten, zonder dat mensen langs elkaar heen hoeven te lopen. Het kan voorkomen dat aan u gevraagd wordt nog even te wachten met het naar binnen gaan met de bedoeling om iedereen op een juiste plaats te krijgen.

Waarom staan er gekleurde briefjes op de banken?
De kerk is ingedeeld in drie kleurzones met elke een eigen ingang. Groen (hoofdingang), geel (ingang nooddeur aan de kant van de begraafplaats) en oranje (ingang nooddeur aan de kant van de pastorie). Mensen die in oranje zitten, die gebruiken de zij-ingang aan de kant van de pastorie. Elke bank heeft daarnaast een nummer. Op die bank gaat u dan ook zitten.

Moet ik eerder naar de kerk komen?
We vragen u om op tijd te zijn, omdat er registratie plaatsvindt. Van u wordt verwacht dat u ook buiten op het plein 1,5 meter afstand neemt.

Kan ik na de dienst nog op het kerkplein een praatje maken?
Mensen mogen elkaar buiten weer ontmoeten, zolang de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt. Als u elkaar spreekt op het kerkplein vragen we uitdrukkelijk u aan de afstand te houden. Dit zowel voor de gezondheid van elkaar, maar ook voor de beeldvorming op de gemeente. 

Als ik naar het toilet moet, kan ik daar dan gebruik van maken?
We vragen iedereen om zoveel als mogelijk om thuis naar het toilet te gaan. Nu kan het natuurlijk gebeuren dat u tijdens de dienst toch gebruik moet maken van het toilet. Voor zulke gevallen is het toilet te gebruiken. We vragen u wel om na gebruik het toilet schoon achter te laten.

Kan ik gebruik maken van de garderobe?
De garderobe wordt niet gebruikt. U dient uw jas bij u te houden.

Moet ik mijn handen desinfecteren wanneer ik de kerk binnenkom?
Bij elke ingang van de kerk staat desinfecterende spray. U wordt gevraagd dit te gebruiken.

Hoe gaat de collecte in zijn werk?
De collecte vindt plaats op de reguliere plaats in de liturgie, namelijk tijdens het voorspel van de psalm/lied voor de preek. Dit is alleen een online collecte voor de mensen thuis en de mensen die in de kerk zijn en digitaal hun gift geven. De collectezak gaat dus niet rond. Bij de uitgang van de kerk hangen de drie collectezakken. Kerkgangers die daarvan gebruik willen maken, kunnen bij het uitlopen van de kerk daar hun bijdrage in stoppen. 
Houd bij het uitlopen van de kerk rekening met voldoende afstand. Mogelijk moet u dus nog even in de bank wachten.

Wat moet ik doen als er een noodgeval in de kerk plaatsvindt?
In geval van een calamiteit zal de koster en/of de coördinator de leiding hebben en zeggen wat er moet gebeuren. Bij een grote calamiteit zijn de reguliere vluchtroutes te gebruiken en dient u zo snel als mogelijk het gebouw ordelijk te verlaten.

Hoe zit het met de hygiëne in de kerk?
Door de weeks wordt de kerk volgens het reguliere protocol schoongemaakt. Na iedere dienst worden de banken, deuren en andere plekken die veel aangeraakt worden gereinigd.


 
terug