Predikant Predikant
Met het vertrek van Ds. Erwin van der Poel naar Meerkerk zijn we sinds 2021 als hervormde gemeente vacant. 

Dat betekent dat wij als hervormde gemeente van Schoonrewoerd op dit moment geen dominee hebben. Uiteraard wordt er achter de schermen hard gewerkt om een nieuwe predikant te vinden die bij onze kerkelijke gemeente past. 

In deze periode van vacant zijn, krijgen wij ondersteuning van een pastoraal werker (pastor): dhr. Ruud Baas. Hij is te bereiken via zijn mobiele nummer: 0630522100 of door een mailtje te sturen naar: pastor@hervormdschoonrewoerd.nl
Wenst u in contact te komen met de kerkenraad, dan kan dit via een mailtje naar scriba Anne Baars: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl of bel 0629031591
 
 

 
 
Onvoorwaardelijke liefde Onvoorwaardelijke liefde
Gods Liefde

Wij geloven dat God liefde is. Ja, dat belijden en vieren wij in de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. God is onvoorwaardelijke liefde voor de mensen die Hij geschapen heeft.

Zomaar? Nou, dat niet, want door de zonden van de mensen moest Jezus, Gods zoon, een groot offer brengen: Zijn eigen leven.

God schiep de mens en kon het niet verkroppen dat de mensen niet naar Zijn wil leefden en leven. Maar God wil de mensen niet kwijtraken door de zonde.  Vandaar dat God door de eeuwen heen, via de Bijbel met mensen spreekt en ons nog altijd op Zijn manier wil leiden en beschermen. God had een plan (verbond) om het goed te maken. Want dat wil God graag: dat het goed komt tussen Hem en de mensen.

Dit plan van God, zijn verbond, geven we binnen de kerk mee aan onze kleine kinderen via de kinderdoop. Een mooi symbool van Gods liefde. Vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde stuurde God zijn zoon Jezus naar de aarde. Een feit dat we met Kerstmis nog altijd herdenken en vieren. De kruisdood van Jezus (Goede Vrijdag), Zijn dood en opstanding (Pasen) zijn grootse gebeurtenissen waarin te zien is hoeveel God van mensen houdt.  Jezus stond weer op uit de dood. Hij overwon de dood, kwam tot leven en toonde zichzelf aan Zijn discipelen.

Niet iedereen geloofde hem direct (ongelovige Thomas). Maar zij zagen hem ook naar de hemel gaan (Hemelvaart) om bij God, zijn vader, voor de mensen te bidden en te pleiten. De discipelen van Jezus stonden er na de Hemelvaart niet alleen voor. Nee, integendeel: God stuurde zichzelf als de Heilige Geest naar de aarde (Pinksteren) om in de harten van de mensen die van God houden, te wonen. Om te inspireren en om te zegenen. 

Hoeft de mens dan niets te doen? Jawel! Wij mogen hierin geloven, dit belijden en uit dankbaarheid voor zoveel liefde van God onze medemens liefhebben, zoals wij van onszelf houden. We mogen geloven in Gods onvoorwaardelijke liefde als een houvast in grote stormen in ons leven. We mogen hierin geloven in voor- en in tegenspoed.

Bidt, zingt, belijdt, zorgt en leeft u met God? Heeft u zin om met ons mee te doen? Om dit alles te doen in Zijn kerk?

Of zoekt u naar God, heeft u vragen over God. Debateert u bijna dagelijks met het idee dat God bestaat. Kunt u er met uw verstand niet bij, maar wilt u misschien wel niets liever dan bij God komen? Weet dat God er is. Dat God van u, van jou houdt. De God die zichzelf Heere noemt. Vertaald: 'Ik ben die ik ben. de Ik ben erbij'.  Zoekt en vindt u met ons mee? 

Met onze wekelijkse bijeenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn wij een actieve en missionaire gemeente. Wij willen leven vanuit dankbaarheid voor Gods genadeverbond, Van de twintig eerste gelovigen in de tijd van Jezus Christus tot de huidige 2,2 miljard andere christenen is het Christendom wonderlijk gegroeid.

Ook wij willen een actieve gemeente zijn waarin iedereen een plaats kan vinden om over Gods Liefde te horen en waarin we ons over elkaar ontfermen, zoals God zich over ons ontfermt. Ja, een plaats voor iedereen. Kom, zoals je bent. Gewoon zoals je bent om Gods liefde te ervaren. 

Vragen over het leven of over het geloof in Gods liefde? Stuur gerust een e-mail of bel even. Kom langs tijdens een kerkdienst of spreek ons aan: scriba@hervormdschoonrewoerd.nl of predikant@hervormdschoonrewoerd.nl