Meditatie Meditatie
Zelfs een ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden, …. maar Mijn volk kent niet het recht van de HEERE. (Jeremia 8 vers 7)
 
De les van de ooievaar.
 
 
In de Vijfheerenlanden zien we ze geregeld. Ook in Schoonrewoerd hoef je er weinig moeite voor te doen. Je hoort ze klepperen en je ziet ze zitten. De ooievaar. Hoog zitten ze op hun nesten, zorgen ze voor de jongen. Hoog vliegen ze door de lucht, cirkelen ze aan de hemel.
Opvallende vogel, de ooievaar.
 
En opvallend genoeg wordt er ook in de Bijbel gesproken over de ooievaar. Toch is het tegelijk goed om daarbij te weten, dat de ooievaar in het Hebreeuws 'chasidah' wordt genoemd. Dat is verbonden met 'chèsed'. Dit woord drukt in de Bijbel de goedheid en de verbondstrouw van God uit. En dat ziet weer op ‘Gods liefde voor Zijn schepselen en op het schenken van die liefde’. Goedheid en trouw. Daarnaar wijst dus de naam van de ooievaar. En dat is natuurlijk niet voor niets. We weten namelijk van deze vogel dat hij trouw is. Zijn jongen trouw blijft. Ja, vaak trouw blijft aan hetzelfde nest. Trouw blijkt hier te zijn een steeds weer terugkeren. Trouw blijkt…. of niet? Daarom merken de kanttekeningen van de Statenvertaling bij Jer.8:7 op: ‘Deze beesten weten door een natuurlijk ingeven, dat zij van God hebben, wat tot hun beste dient.’ Daarom moet Jeremia (v.4) spreken van God (v.8): ‘Zelfs een ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden…’ Hoe hoog zo’n ooievaar ook zweeft aan de hemel. Hoe ver hij ook wegtrekt in de winter. Hij komt terug. Op een vaste tijd. Hij komt terug vast en zeker! De ooievaar kent een tijd van terugkeer. Trouw blijkt.
 
‘… maar Mijn volk kent niet het recht van de HEERE.’ Dat was toen de klacht. En nu? Het rècht van de HEERE ziet op Gods regelingen. Gods rechten. Gods leefregels. De 10 woorden ten leven. Kènnen we die? Leven we daar uit? Kennen we deze ontmoetingsregels al? Want daar loopt toch alles ooit op uit: op de grote ontmoeting met de HEERE. Kunnen we voor Hem verschijnen? Of vlieg je nu op? Opvliegend. Je vliegt weg! Ver weg. Ja, je vliegt het liefst ver weg. Maar schiet dat op? Al zijn wij mensen geen ooievaar, toch weten wij ook heel goed wat tot ons beste dient. Keer terug! Hoe ver weg ook: keer terug! Waarom? Omdat dat God dat wil. Dit zijn ook ontmoetingsregels: ‘Keer terug… spreekt de HEERE, mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE..’ (Jer.3:12). Dat is de les. Ja, bij het zien van een ooievaar kleppert het: ‘Mens, keer toch terug, zoals een ooievaar terugkeert. En Ik, God, ben wèl trouw aan jou, oneindig veel trouwer als ooievaars en mensen zijn. Trouw blijkt.
 
Tot nu toe mooie woorden, maar… meent de HEERE dit? Ja, dat meent Hij. We kunnen dat zien aan Zijn daden. Want Zijn daden volgen echt op Zijn woorden. Trouw blijkt. Let er bijvoorbeeld op wat God Zelf zegt in Jesaja 49 vers 16: ‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’. Dat betekent hier meer dan een tatoeage. Het Hebreeuwse woord betekent hier: met een hamer een spijker ergens in slaan. Of dat echt waar is? Ja, want eeuwen na de profetie leeft er man. Thomas is zijn naam. Ook een man met vragen: blijkt trouw? Hij kon maar niet geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. Hij worstelde er erg mee. Dan verschijnt de Levende Jezus Zelf aan Thomas en laat Hem zijn handen zien. Er waren spijkers doorheen geslagen. Nu kon Thomas Jezus’ liefde voor hem ook echt zien. Trouw blijkt. Dit zijn geen woorden, dit zijn daden. Daarom kun je terug. Ben je bang om terug te vliegen? Bang om toch weggestuurd te worden? Bang om verlaten te worden? Let er op wat Jezus deed. Aan het kruis droeg Hij onze angst, werd Hij verlaten, zodat we altijd naar God kunnen terugkeren. Hij ruilde. Jezus’ daden hebben Gods liefde voor ons bewezen.
Zijn Geest, Die in ons wil neerstrijken, hààlt dan ook dat opvliegende weg…            
De ooievaar leert me: ja,...trouw blijkt.
En hoor: al klepperend keren ze terug op het oude nest…
 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Ds R.R. Eisinga 
terug