Predikant

Predikant
Na een spannende periode van afwachten was het extra bijzonder dat in december 2016 Erwin van der Poel en zijn gezin naar Schoonrewoerd wilde komen om onze nieuwe dominee te zijn. Een gebeurtenis waar we nog altijd erg dankbaar voor zijn. 

Wilt u in contact komen met dominee Erwin van der Poel? Stuurt u dan gerust een e-mail naar  bel even 0345- 642572. Of loop even langs, de pastorie is makkelijk te vinden naast de kerk aan de Dorpsstraat. (Nummer 31). 


 
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Elk lid van de kerkenraad heeft zo een verschillende taak. Zo bezoeken de ouderlingen de gemeenteleden, zorgen de kerkrentmeesters voor de kerkelijke gebouwen en geldstromen en de diakenen voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld.
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen
Ouderlingen doen meer dan hun centrale taak gemeenteleden bezoeken. Ook besturen zij de gemeente, maken het beleidsplan, zijn aanwezig bij begrafenissen van gemeenteleden. De ouderlingen hebben niet specifiek een eigen ‘bezoekwijk’ maar zijn overal inzetbaar. Wilt u praten over uw geloof, heeft u zorgen over ziekte of van andere aard, heeft u vragen over de kerk? Neem gerust contact met een van de ouderlingen op of voel u vrij om contact op te nemen met onze predikant: Ds. Erwin van der Poel
Of stuur een mailtje naar:
 
Ouderling-kerkrentmeesters Ouderling-kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesters: De ouderling-kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en de geldstromen binnen de kerkelijke gemeente. Het onderhoud van de pastorie, het kerkelijk centrum, het kerkgebouw en het beheer van de landerijen ligt in handen van het college van kerkrentmeesters. Naast Alwin van Dijk en Johan den Hertog bestaat dit college uit Johan den Hartog en Carla de Leeuw. De kerkrentmeesters vergaderen zo’n zes tot acht keer per jaar. Wie vragen heeft over het kerkelijk beheer kan contact opnemen met Johan den Hertog: 0345-642787
 
Diaconie Diaconie
De diaconie zorgt voor de armen binnen het dorp, in Nederland en over de hele wereld. Vele organisaties krijgen financiële ondersteuning van de diaconie: van de (IZB) Inwendige Zendingsbond binnen Nederland, Gereformeerde Zendingsbond over de hele wereld en de Voedselbank in Leerdam. Ook beheert de diaconie de landerijen die de hervormde gemeente verpacht en de huizen die de hervormde gemeente verhuurt. 
Het aanspreekpunt van de diaconie is Cees de Bruijn te bereiken via 0345-611319 of via