Kerkenraad Kerkenraad

Wie vragen heeft over de kerk, de kerkenraad of andere activiteiten kan terecht bij onze scriba Bart de Groot. Hij is de scriba van de kerkenraad, oftewel de contactpersoon die van alle nieuws op de hoogte wil zijn. Dus als er iets is? Neem contact met hem op. 
Ouderlingen: 
Bart de Groot, Harm Vollmuller, Anne Baars, Kees de Korte 
Bart de Groot: 0345-844525
Ouderling-kerkrentmeesters: Johan den Hertog, Gijs van der Heijden
Gijs van der Heijden: 0345-641611
Diakenen: Arie de With, Wim Bruynes, Cees de Bruijn 
Arie de With: 0345-616175

terug