Even voorstellen... pastor Ruud Baas Even voorstellen... pastor Ruud Baas
Al geruime tijd geleden is mijn opleiding aan de hbo-opleiding theologie afgerond in Ede en vanaf 1996 mocht ik in verschillende plaatsen werkzaam zijn binnen de gemeente. In sommige plaatsen was dat samen met een predikant of collega kerkelijk werker en in andere plaatsen, waaronder op Schouwen-Duiveland, zelfstandig als pastor en voorganger. Daarbij was ook nog alle ruimte voor verschillende hobby’s waaronder het orgelspel, het wandelen met de hond en nog recent de kersenpluk en binnenkort de perenpluk. Oogsten heb ik altijd als heel bijzonder ervaren!  Zeker in Bijbels perspectief.. waar zijn de arbeiders…

Verder ben ik ook nog met een andere studie en vak richting bezig geweest als bewindvoerder (beschermingsbewind). Te midden van allerlei keuzes en mogelijkheden kwam er toch weer de roeping voor de gemeente van Christus. Immers, Hij is het die Zijn gemeente wil bouwen en wil bewaren voor de toekomst. Bijzonder is het in deze tijd met jongeren en ouderen samen te werken en hen te betrekken bij de opbouw van de gemeente. Maar tegelijk ook te zoeken en te vinden wat verloren dreigt te gaan. Daarom mogen we ook samen als gemeente (blijven) bidden voor de gemeente en voor allen die daarin mogen werken.

Naast het pastorale werk te Schoonrewoerd ben ik ook werkzaam als Geestelijk verzorger in een groot woon/zorg complex te Schiedam. Zowel voor de afdeling somatiek, psychiatrie en geriatrie.
In de hoop velen van u te mogen begroeten, ontmoeten of te spreken wil ik afsluiten met het eerste vers van Psalm 121 met een geweldig perspectief en belofte!

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw pastor,
Ruud Baas
terug