Zendings- en evangelisatie commissie

Zendings- en evangelisatie commissie
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16)
 
Dat is de blijde Boodschap waaruit we mogen leven, elke dag opnieuw. Dat is het goede nieuws, dat we door mogen geven aan de mensen om ons heen. God is niet ver weg, maar Hij is heel dichtbij gekomen en mens geworden zoals wij. In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Hij heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen, is gestorven voor onze zonden en weer opgestaan uit de dood. Als je gelooft in de Heere Jezus, de Zoon van God, biedt Hij je eeuwig leven aan, écht leven, zoals Hij het bedoeld heeft. Hij wil met ons ruilen en al onze zonden van ons overnemen en vergeven, omdat Hij zoveel van ons houdt! Door te geloven in (vertrouwen op) de Heere Jezus kunnen we weer een persoonlijke relatie met God hebben. Niet ver en afstandelijk, maar dichtbij en heel reëel. Hij wil niet dat we verloren gaan. God, onze Schepper, verlangt er juist naar dat we Hem leren kennen door een relatie met de Heere Jezus en zo het Leven terugvinden zoals Hij het bedoeld heeft, verbonden met onze Schepper.
Gemeente-zijn is onlosmakelijk verbonden met getuige-zijn van het Evangelie (=Blijde boodschap). Getuigen van Wie God is, dat is de kern van zending en evangelisatie.
Bij zending denken we aan het werk buiten de landsgrenzen, d.w.z. de boodschap van Gods liefde voor ons in Zijn Zoon Jezus wereldwijd bekend maken. Bij evangelisatie gaat het daar ook om, maar dan in ons eigen land en dorp.
De commissie heeft ten doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te houden. Een kerk mag namelijk nooit alleen maar bestaan met het oog op zichzelf. We zijn geroepen om het Evangelie van Gods Koninkrijk bekend te maken aan de mensen om ons heen. Zowel persoonlijk voor de mensen in onze omgeving, als daarbuiten door mensen en zendingsorganisaties te ondersteunen. Kortom: zending is de opdracht van de zendende God aan een gezonden gemeente.
Tweemaal per jaar (met Kerst en met Pasen verspreiden we samen met de Gereformeerde Kerk in ons dorp huis aan huis het blad Echo. Daarmee worden mensen uitgenodigd om met ons het Kerstfeest en de feestdagen rond Pasen en Pinksteren te vieren op een laagdrempelige manier. Tijdens de jaarmarkt is de kerk geopend en zijn er activiteiten waardoor mensen ‘binnengenodigd’ worden. Op die momenten kunnen mensen op een laagdrempelige manier met mensen met het Evangelie in aanraking komen. Daarnaast vinden er vanuit de commissie voor het BinnenWerk van de Kerk vinden veel activiteiten plaats, waar mensen op een ontspannen, actieve en laagdrempelige manier iets van gemeente-zijn kunnen ervaren.
Wat betreft het  Zendings- en Evangelisatiewerk buiten ons dorp, weten we ons verbonden met het werk van de IZB (Inwendige ZendingsBond) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Voor beide zendingsbonden wordt binnen onze gemeente gecollecteerd.
 
Commissie van Bijstand

Commissie van Bijstand
De Commissie van Bijstand ondersteunt het college van Kerkrentmeesters met diverse activiteiten zoals daar zijn het collecteren, onderhoud van de pastorie, pastorietuin, het kerkelijk centrum en het kerkgebouw. Ook helpen de leden van de commissie van Bijstand met het collecteren tijdens de kerkdiensten zijn ze betrokken bij de ‘Actie Kerkbalans’. Dit is de jaarlijkse landelijke actie om de financiële toezeggingen op te halen voor de instandhouding van de predikantsplaats.
 
BinnenWerkKerk

BinnenWerkKerk
Commissie Binnenwerk van de Kerk Na de flinke verbouwing van ons kerkgebouw van november 2013 tot maart 2014 is het hele interieur van het kerkgebouw opgeknapt. Zo zijn de banken geschilderd, opnieuw bekleed en in een andere opstelling teruggeplaatst. De vloerbedekking is vervangen door een prachtige Viëtnamese natuurstenen vloer, de hemel, ballustrades en het kerkorgel hebben een nieuwe frisse kleur en uitstraling gekregen. Ook is alle elektriciteit vervangen en zijn de kerkdiensten via internet in beeld én geluid te volgen. Voor deze grote renovatie was veel geld nodig. Dankzij veel acties, georganiseerd door het Binnenwerk van de Kerk commissie (BWK) en heel veel vrijwilligers is een groot gedeelte van dit geld bijeen gebracht. Nog altijd houdt het BWK veel acties in het dorp om dit project financieel af te ronden. De BWK-acties zoals dorpsmaaltijden, fancy fairs, High Tea’s en potgrondverkoop hebben niet alleen geld opgebracht maar ook extra verbinding tussen de gemeenteleden onderin en dorpsgenoten. Zo heeft het BWK een échte merknaam gekregen: Actief binnen en buiten de gemeente.
Contactpersoon: Peter Sterk: 06-52131721