Gesprekskring

Gesprekskring
Ook hiervoor is voldoende ruimte om deze te bespreken. De gesprekskringbijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie over de gesprekskring kunt u contact opnemen met ouderling Anne Baars 06-29031591.

De deelnemers van de gesprekskring behoren in het algemeen tot het jongere deel van de gemeente.
Tot slot zingen we met elkaar nog wat liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Ook deze data kunt u vinden in de activiteitenkalender. Van harte welkom!
 
terug